Copyright

Op alle op deze website getoonde werken – foto’s, gedichten, teksten, schilderijen, tekeningen, audio- en video-opnames alsmede op combinaties hiervan – rust auteursrecht krachtens de Berner Conventie en de Auteurswet. Wie deze werken op enigerlei manier wil gebruiken, vermenigvuldigen of verwerken moet vooraf contact opnemen met de rechthebbenden (zie contactpagina) om daartoe toestemming te verkrijgen. Met het geven van toestemming voor onderwijskundige en andere niet-commerciële doeleinden wordt ruimhartig omgegaan.